Instalacja i konfiguracja Skype

Pobieranie i instalowanie Skype

Aplikację do prowadzenia rozmów grupowych Skype możemy pobrać ze strony: – kliknij tutaj aby przejść –. Klikając w niebieski przycisk pokazany na poniższym zrzucie ekranu:

Kolejnym krokiem jest uruchomienie instalatora. W zależności od przeglądarki klikamy następująco:

Dla przeglądarki Firefox

Klikamy w strzałkę w prawym górnym rogu okna przeglądarki – pokażą się ostatnie pobierane pliki.

Następnie w ikonkę folderu, co spowoduje otwarcie folderu zawierającego plik instalacyjny.

Dla przeglądarki Chrome

Klikamy ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie w „Pobrane pliki”. Można również użyć skrótu klawiszowego: CTRL + J. Patrz na czerwone strzałki na poniższym zrzucie ekranu.

Następnie na liście plików odnajdujemy pobrany plik. Klikamy „Otwórz w folderze”

Skoro jesteśmy już w folderze w którym znajduje się plik, możemy przystąpić do uruchomienia. W tym celu klikamy na niego prawym klawiszem myszy i wybieramy „Uruchom jako Administrator”, lub jeżeli nie ma takiej opcji po prostu „Otwórz”.

Otrzymamy w ten sposób okno instalatora, w którym klikamy „Instaluj”. oprogramowanie rozpocznie proces instalacji. Należy poczekać parę minut.

Gdy wszystko przebiegnie bez komplikacji, wyświetli się okno Skype z komunikatem powitalnym. Klikamy w przycisk „Zaczynamy” a nastęnie w „Zaloguj się lub utwórz”

Uruchamianie i konfiguracja

Po instalacji oraz po pierwszym uruchomieniu Skype, należy podać dane do logowania. Może to być nr telefonu, adres email lub nazwa Skype.

Jeżeli nie posiadasz konta w Skype, należy takie utworzyć poprzez kliknięcie w „Utwórz je”, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Konfiguracja Skype

Po wpisaniu loginu i hasła, otrzymujemy możliwość wybrania obrazka profilu ale nie jest to koniecznie. Następnie klikam w przycisk „Kontynuuj”. Wskazują na nie czerwone strzałki na poniższym zrzucie ekranu.

Test czułości mikrofonu oraz głośności

W następnym kroku Skype umożliwia konfigurację czułości mikrofonu oraz, głośności rozmów. Należy w tym momencie przeprowadzić test w formie wypowiedzenia słów do mikrofonu, najlepiej siedząc w pozycji a której będziemy przeprowadzać rozmowy. Pasek w sekcji „Mikrofon” powinien wykryć nasz dźwięk. Jeżeli tego nie uczynił, należy przestawić opcję „Domyślne urządzenie komunikacyjne” i przetestować metodą prób i błędów do momentu wykrycia naszego głosu przez aplikację Skype.

Zalecam pozostawienie ustawień domyślnych jeżeli nie ma żadnych problemów.

Klikamy w przycisk „Kontynuuj”.

Kolejny krok to Test video. Postępujemy analogicznie jak w punkcie wyżej. Jeżeli obraz nie wyświetla się lub wyświetla się niepoprawnie należy zmienić urządzenie źródłowe oraz w przypadku urządzeń zewnętrznych sprawdzić stan przewodów.

Następnie klikamy „OK” i zostaniemy przeniesieni do głównego interfejsu Skype.

Tworzenie nowego spotkania online

Aby utworzyć nowe spotkanie klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk „Spotkanie” a następnie z rozwiniętego menu „Zorganizuj spotkanie” . A w wyświetlonym oknie klikamy „Kontynuuj”

Na ekranie zostanie wyświetlony pulpit spotkania wraz z aktualnym podglądem z kamerki. Pola dostępne:

  • Czego dotyczy spotkanie – tutaj podajemy nazwę spotkania
  • Udostępnij i zaproś znajomych – w tym miejscu znajduje się link, który wysyłamy uczestnikom spotkania
  • Kontakty ze Skype’a – umożliwia dodanie do spotkania użytkowników z listy kontaktów Skype’a
  • Udostępnij zaproszenie – wysyła zaproszenie poprzez pocztę email lub Facebooka. Umożliwia również skopiowanie w/w linku

Aby rozpocząć spotkanie klikamy na niebieski przycisk „Rozpocznij spotkanie”

Udostępnianie pulpitu

Skype umożliwia udostępnianie pulpitu w czasie rzeczywistym, podczas trwającego spotkania. Do tego celu służy przycisk „Udostępnij ekran” znajdujący się u dołu okna aplikacji. Po jego naciśnięciu pojawi się formularz z możliwością wyboru ekranu do udostępniania. Można zarówno wybrać całą wyświetlaną zawartość, jak i tylko wybrane okno aktualnie otwarte na pulpicie. Aby zatwierdzić wystarczy kliknąć w niebieski przycisk „Rozpocznij udostępnianie”

Udostępniany obszar lub okno powinien zostać oznaczony czerwoną ramką wokół wybranego obszaru udostępniania

Wyłączenie udostępniania pulpitu lub przełączanie kamera/pulpit

Podczas udostępniania pulpitu możemy łatwo przełączyć na kamerę lub wyłączyć udostępniany pulpit. Do tego służy również przycisk „Udostępnij ekran”

Zakończenie spotkania online

Do zakończenia spotkania służy czerwona słuchawka, umiejscowiona w dolnej części okna aplikacji Skype.

Dołączanie do istniejących spotkań online

Aby dołączyć do istniejącego spotkania, musimy posiadać link wygenerowany przez organizatora spotkania.

Do spotkania możemy też dołączyć w momencie gdy otrzymaliśmy zaproszenie od osoby będącej na liście kontaktów Skype.

Jeżeli otrzymaliśmy link, możemy wkleić go do przeglądarki internetowej i przyłączyć się do spotkania bez instalacji Skype na komputerze !

Aby dołączyć do spotkania w aplikacji Skype klikamy w „Spotkanie” a następnie. Dołącz do spotkania.

Wklejamy link otrzymany od organizatora i klikamy „Dołącz”